Blog Image

Het rapport poogt daarmee randvoorwaarden, inzichten  en oplossingen aan te reiken om het energiemakelaarschap ten behoeve van industriële rest(warmte)stroomprojecten op te kunnen zetten. Na verdere concretisering en contextualisering zullen deze in het volgende werkpakket worden geïmplementeerd middels een opleidingstraject en uitgedragen vanuit een nieuwe dienstverlening. 

Dit rapport is gebaseerd op volgende luiken:

  • een literatuurstudie over de barrières die de massale doorbraak van rest(warmte)stroomprojecten in de weg staan;
  • ervaringen van cases uit Vlaanderen en Nederland;
  • een inventarisatie van de opvattingen en ervaringen van de kandidaat energiemakelaars binnen het projectconsortium.

 De bedoeling hiervan is om de informatie uit de literatuurstudie te kunnen contextualiseren naar Vlaanderen/ Nederland om af te bakenen wat een energiemakelaar moet doen, hoe deze ingebed kan worden en wat de belangrijkste succes- en faalfactoren hiervoor zijn.

Rapport "Scoping Paper Energiemakelaarsschap" (PDF, 64 p., 3 MB)