Strategie

Versnelling van de warmtetransitie door uitrol van warmtenetten

Van ons totale energieverbruik gaat 60% naar warmte, zowel voor de industrie als voor de verwarming van woningen. Daarvoor gebruiken we nu bijna uitsluitend fossiele brandstoffen. Voor de transitie richting koolstofarme energievoorziening is de verduurzaming van warmte essentieel.

Daarvoor moeten we alles uit de kast halen, ook de restwarmte die nu de lucht in gaat. De grote uitdaging daarbij is om aanbieders en verbruikers van warmte met elkaar in contact te brengen. En daarbij ontbreekt dikwijls nog een stap vooraf: bedrijven bewust maken van het potentieel van beschikbare warmte die ze kunnen uitkoppelen naar verbruikers.

Voor het structureel koppelen van geïnteresseerde partijen wil het project een nieuwe aanpak uitwerken en testen

Om de werking van de energiemakelaar verder te zetten, lanceren we in het najaar 2021 een nieuw "platform energiemakelaar."

Ontwikkeling van nieuwe methodiek

Het project ontwikkelt de methodiek van de "energiemakelaar", een publieke dienstverlening die (rest)energie van bedrijven koppelt aan potentiële energieklanten.
Meer weten? Zie info & tools.

Testen van de methodiek in cases

De projectpartners testen de methode en de tools van de energiemakelaar uit in 13 projecten van warmte- of reststromenuitwisseling: 6 cases in Vlaanderen, 3 in Nederland en 4 grensoverschrijdende projecten.

Workshops

In 2019 en 2020 organiseerden we in Nederland en Vlaanderen een reeks workshops. Wil jouw organisatie zelf ook als energiemakelaar aan de slag? Contacteer dan een regionale energiemakelaar.
In 2021 organiseren we zowel in Vlaanderen als in Nederland regionale opleidingen voor kandidaat-energiemakelaars.

Nieuwe cases

De projectpartners gaan actief op zoek in gemeenten en bedrijventerreinen naar nieuwe cases voor warmtenetten met industriele restwarmte. De energiemakelaars gaan daarvoor aan de slag met de uitgewerkte methodiek en tools.
Indien je opportuniteiten ziet in jouw regio, kan je die melden aan een van regionale energiemakelaars (gegevens onder cases).