DOEN

INTERREG-project Vlaanderen-Nederland
"DUURZAME ONTWIKKELING ENERGIE-NEUTRALITEIT"
met de energiemakelaar
Onze projectpartners

Het Interreg-project DOEN lanceert en test de ’energiemakelaar’:
een publieke makelaar die (rest)energie van bedrijven koppelt aan potentiële energieklanten.

Indien je opportuniteiten ziet in jouw regio , kan je die aanmelden bij een van de projectpartners.

Warmte en reststromen uitwisselen

De weg naar een koolstofarme economie gaat via een circulaire economie, ook voor energiestromen. Belangrijk daarin is de analyse van vraag en aanbod van energie om geïnteresseerde partijen structureel te koppelen. Momenteel zijn er in de grensregio nauwelijks spelers die expertise combineren met effectieve ondersteuning. Daarnaast zien bedrijven niet ten volle de economische haalbaarheid in het uitwisselen van energiestromen.
DOEN wil een methodiek uitwerken en testen die economische, maatschappelijke en ruimtelijke randvoorwaarden in rekening brengt. Het project wil daarvoor energiemakelaars opleiden en als openbare dienstverlening inzetten om het aantal duurzame uitwisselingsprojecten te kunnen verhogen en versnellen.

INSTRUMENTEN EN CASES

DOEN ontwikkelt een draaiboek en toolbox waarmee energiemakelaars concreet aan de slag kunnen gaan.
Ook zal het project via infosessies en directe contacten bedrijven aanspreken over de opportuniteit tot energie-uitwisseling

De projectpartners van DOEN willen 6 Vlaamse, 4 Nederlandse en
3 grensoverschrijdende cases begeleiden. De kaart toont alle projecten.