INTERREG-project DOEN

Duurzame Ontwikkeling Energie-Neutraliteit met de ENERGIEMAKELAAR
Onze projectpartners

De ’energiemakelaar’: een publieke makelaar die (rest)energie van bedrijven koppelt aan potentiële energieklanten.

Schakel ons in voor een nieuw project.

Word zelf een Energiemakelaar

De projectpartners van DOEN begeleiden 6 Vlaamse, 4 Nederlandse en
3 grensoverschrijdende cases. De kaart toont alle projecten.