Blog Image

De nieuwe rol van de energiemakelaar

Net zoals in de woningmarkt de makelaar actief op zoek gaat naar kopers en verkopers van woningen, zal de energiemakelaar bedrijven met restwarmte bezoeken om de kansen in kaart te brengen voor warmtelevering aan een nieuw warmtenet. En aan de andere kant gaat de energiemakelaar in de buurt op verkenning naar mogelijke warmteklanten. Deze aanpak kan ook verruimd worden tot andere reststromen zoals CO2.

Voor deze bemiddelende rol tussen geïnteresseerde partijen bestaat er momenteel geen uitgewerkte aanpak. Ook zijn er weinig of geen spelers in de grensregio die zowel kennis als expertise combineren met effectieve ondersteuning. Daarnaast zien private bedrijven niet ten volle de economische haalbaarheid in het uitwisselen van energiestromen.

Methodiek ontwikkelen en testen

DOEN wil een methodologie uitwerken en testen die zowel economische criteria als maatschappelijke en ruimtelijke randvoorwaarden in rekening brengt. Met deze aanpak gaat een publieke organisatie aan de slag als openbare dienstverlening om het aantal duurzame uitwisselingsprojecten te versnellen, te verhogen en te verbeteren.

DOEN ontwikkelt enerzijds een draaiboek en toolbox zodat energiemakelaars ermee concreet en gestructureerd aan de slag kunnen. Anderzijds zal het project via infosessies bedrijven aanspreken die niet betrokken zijn bij de cases maar wel geïnformeerd willen worden over de opportuniteit tot uitwisseling. Met gerichte ondersteuning wil het project onder meer het bewustzijn verhogen, onzekerheden uitklaren, technische, organisatorische en juridische ondersteuning bieden bij de voorbereiding van energie-uitwisselingsprojecten en het overleg bevorderen tussen verschillende stakeholders voor verankering in het (lokale) beleid.  

Cases

In de eerste fase gaan de projectpartners aan de slag in 13 concrete cases in Vlaanderen en Nederland. Deze ervaringen dienen om de methodiek van de energiemakelaar te testen en op punt te stellen. Deze aanpak willen de partners daarna toepassen op nieuwe cases en aanbieden aan nieuwe energiemakelaars, via opleidingen vanaf 2020.  

Projectgebied

DOEN is actief in de volgende Vlaamse provincies: Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen – en daarnaast in de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Zeeland.

Het project is gestart op 1 april 2018 en loopt over drie jaar, tot 31 maart 2021. De steun komt voor 50% uit het Europese Interreg V-programma (thema energie) en krijgt ook cofinanciering van de Provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen.